preloder

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA WIZERUNKU ORAZ JEGO PRZETWARZANIA

Administratorem danych osobowych Państwa jest ActiveMed Magda Mazur Suków 215A, 26-021 Daleszyce NIP 6572665235

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:

1) Dane osobowe Państwa przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu w celach popularyzacji, promocji, marktingu prowadzonej Działalności Gospodarczej.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania  „Wakacji z MOK”, a także po ich zakończeniu do momentu wygaśnięcia roszczeń, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.

4) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: sekretariat@m-ok.pl.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

8) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom współpracującym z naszą firmą, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.

793 78 08 08